ACCREDITATION FOR WESTERN BALKANS DIGITAL SUMMIT IS CLOSED.

АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ДИГИТАЛНИ САМИТ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ЈЕ ЗАТВОРЕНА.

 

For any questions regarding accreditation please contact  accreditation@gov.rs

Питања у вези акредитације можете поставити на  akreditacija@gov.rs